Album

Hình Ảnh Show 1 GMTQ Nhí 2014

Hình Ảnh Show 1 GMTQ Nhí 2014

Hình Ảnh Show 1 GMTQ Nhí 2014

Hình ảnh Show 10 - Mùa 2014

Hình ảnh Show 10 - Mùa 2014

Hình ảnh Show 10 - Mùa 2014

Hình ảnh Show 9 - Mùa 2014

Hình ảnh Show 9 - Mùa 2014

Hình ảnh Show 9 - Mùa 2014

Hình ảnh Show 8 - Mùa 2014

Hình ảnh Show 8 - Mùa 2014

Hình ảnh Show 8 - Mùa 2014

Ảnh GMTQ Show 5 2014

Hình ảnh Show 5 - Mùa 2014

Những hình ảnh ấn tượng của show thứ 5 - Mùa 2014

Buổi họp báo ra mắt chương trình Gương Mặt Thân Quen - năm 2014

Họp báo ra mắt GMTQ 2014

Hình ảnh buổi họp báo ra mắt chương trình Gương Mặt Thân Quen - năm 2014.