Full HD Gương Mặt Thân Quen 2015 Tập 2
Trailer tập 2 - Mùa 2015
Full HD Gương Mặt Thân Quen 2015 Tập 1
Full Alum GMTQ Tập 2
Album GMTQ 2015 Tập 1
Tập 2 Gương mặt thân quen 2015: Ái Phương hóa ca sĩ Nguyễn Hưn